کشف مواد مخدر در ننگرهار

بیش از یک صد کیلوگرام مواد مخدر هنگام قاچاق در ولایت ننگرهار به دست پولیس افتاد.

نگاه نو_ در اعلامیه ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ننگرهار آمده است، در عملیات نخست که توسط پولیس مبارزه علیه مواد مخدر در شهر جلال آباد انجام شد، ۵۰ کیلوگرام چرس و هیرویین از نزد فروشندگان مواد مخدر کشف و فروشندگان آن نیز دستگیر شدند.

در عملیات دوم نیز که در شهر جلال آباد انجام شد، ۷۰ کیلوگرام چرس که در چهار موتر جاسازی شده و قرار بود به بیرون از این شهر قاچاق شود، از سوی پولیس کشف گردید.