خروج خارجی ها از افغانستان تعهدی دروغین

عدم پابندی به اظهارات و تعهدات برای خارجی ها یک استراتیژی است و نه یک اقدام از روی احساس شکست.

نگاه نو_ ترمپ در سخنان اخیر خود در جمع نظامیان امریکایی با اشاره به مسئله خروج از افغانستان، در صحبتی متناقض با قبل، اعلام داشت که خروج کامل از افغانستان صورت نخواهد گرفت و اگر هم چنین کاری انجام شود، سازمانهای استخباراتی امریکا چنان حضوری در کشور خواهند داشت که در تاریخ سابقه نداشته باشد.

پس از برگزاری ۷ دور مذاکرات فشرده صلح میان امریکا و طالبان و انجام بحث های مفصل بر سر زمان خروج کامل امریکا، به یکباره اظهارات ترمپ، آب پاکی را بر دست همه ریخت و نشان داد که عدم پابندی به اظهارات و تعهدات برای امریکا یک استراتیژی است و نه یک اقدام از روی احساس شکست.

از سوی دیگر سخنان ترمپ این سوال را مطرح می کند که آیا حکومت آتی افغانستان و طالبان خواهند پذیرفت که طیارات جاسوسی امریکا به صورت دایم کشور را رصد کنند و نهادهای جاسوسی به طور رسمی در کشور فعالیت نمایند؟

از صفحه آریانا نیوز