کریکت بورد کشور می‌گوید، تیم ملی کرکت به کشور بر گشته

سخنگوی کرکت بورد گفت، این تیم پس شکست‌های پیهم در مسابقات جام جهانی کرکت ساعت سه ونیم بعد از ظهر امروز برگشتند.

نگاه نو_ او افزود: “تیم ملی کرکت افغانستان ظهر امروز به کشور برگشتند که سفر دو ماهه به‌خاطر اشتراک در مسابقات جام جهانی داشتند.”

آقای هوتک می گوید، تیم ملی کرکت افغانستان پس از مسابقات تمرینی با سکاتلند و ایرلند به انگلستان سفر کردند و آنجا دو بازی تمرینی و در ۹ مسابقه جهانی اشتراک کردند.

اما در ادامه مسابقات تمرینی در انگلستان، پاکستان را شکست دادند اما در ۹ بازی جام جهانی شکست خوردند.