کریم علومی آهنگ‌ساز پرآوازه کشور درگذشت

احمد شاه کریم علومی برای چندین آهنگ احمد ظاهر از جمله آهنگ‌های بیا بریم به سنگران، کجکی و به کسی چی، شعر سروده بود.

نگاه نو_ احمدشاه کریم علومی، آهنگ‌ساز پرآوازه کشور، روز جمعه در ایالت کالیفرنیای امریکا به سن ۸۴ ساله‌گی درگذشت و قرار است روز شنبه هفته آینده در مراسمی این این ایالت به خاک سپرده شود.

حبیب علومی پسر بزرگ او می‌گوید که پدرش از بیماری‌های طولانی سرطان، بیماری قلب و بیماری شکر رنج می‌برد.

احمد شاه کریم علومی از تصنیف‌سازان و آهنگ‌سازان پرآوازه کشور به شمار می‌رفت و برای چندین آهنگ احمد ظاهر از جمله آهنگ های بیا بریم به سنگران، کجکی و به کسی چی، شعر سروده بود.

در کنار این که او یک آهنگ‌ساز پرآوازه بود یکی از دیپلومات‌های مشهور نیز شناخته می‌شد و در دوره صدارت سردار محمد داوود خان با خلیل الله خلیلی درعراق دیپلومات بود.

به گفته خانواده علومی، او از ۳۸ سال به این سو با خانواده‌اش در کالیفرنیای امریکا زنده‌گی می‌کرد.