کتاب “هزاران جنایت” در کابل رونمایی شد

شورای امنیت ملی افغانستان برای نخستین بار کتابی را زیر نام “هزاران جنایت” منتشر کرده است.

نگاه نو_ به گفتۀ شورای امنیت، در این کتاب قتل اشخاص آموزش دیده و متخصص و بزرگان قومی افغانستان در جریان سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹ به دست طالبان، مستند سازی شده است.

کبیر حقمل، سخنگوی این شورا دیروز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت، تا کنون در مورد دو هزار شخص کشته شده تحقیق صورت گرفته و این سلسله ادامه دارد.

او افزود: “ما این مستند سازی را در مورد دو هزار شخصی که تا درجۀ پی اچ دی تحصیل کرده بودند، انجام داده ایم. مکان و تاریخ قتل و وظیفۀ آنها را ذکر کرده ایم و به این نیز اشاره شده است که نبود آنها از لحاظ معنوی چقدر بالای جامعه اثر گذار است.”

به گفتۀ آقای حقمل، بسیاری از این افراد، شکار “قتل‌های هدفمند” شده اند.

کتاب “هزاران جنایت” دوشنبه رونمایی شد.

هدف شورای امنیت ملی از چاپ این کتاب آنست تا به جامعۀ جهانی نشان بدهد که جنگ نه تنها صدمۀ جانی و مالی به افغانستان رسانده بلکه از لحاظ معنوی نیز این کشور را متأثر ساخته است.