کاهش فعالیت های پوهنتون امریکایی در کابل

پوهنتون امریکایی در کابل از سال 2012 تاکنون بیش از 63 ملیون دالر را حیف و میل کرده است.

نگاه نو_ پوهنتون امریکایی در افغانستان با خطر مسدود شدن روبرو است زیرا این پوهنتون نتوانسته است که مشخص کند ۶۲ ملیون دالر از بودیجه عملیاتی خود را چگونه به مصرف رسانده است…

پوهنتون امریکایی افغانستان که پیش از این به دلیل تهدیدات امنیتی یک بار مسدود شده بود ممکن این بار به دلیل فساد مالی و حیف‌ومیل ملیون‌ها دالر از سوی دولت امریکا مسدود شود.

جان سوپکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان تصریح کرد، که در ۷ سال گذشته درباره بسیاری از قراردادهای دولت امریکا در افغانستان تحقیق کرده است اما پوهنتون امریکایی در کابل بدترین آنها بوده است.

وی افزود: پوهنتون امریکایی در افغانستان با خطر مسدود شدن روبرو است زیرا این پوهنتون نتوانسته است که مشخص کند ۶۲ ملیون دالر از بودیجه عملیاتی خود را چگونه به مصرف رسانده است.

تام بابینگتن سخنگوی آژانس توسعه بین‌المللی امریکا نیز به نیویارک‌تایمز گفت: قرارداد دولت امریکا با پوهنتون امریکایی در کابل تا ماه آینده پایان خواهد یافت و هنوز درباره تمدید قرارداد برای ادامه فعالیت این پوهنتون تصمیم گرفته نشده است.

وی افزود: هدف پوهنتون امریکایی در افغانستان آموزش محصلین افغان به شیوه امریکایی است که در این کار موفق عمل کرده است اما مشکلات بسیار جدی در بخش مالی و حسابداری این پوهنتون وجود دارد.

پوهنتون امریکایی افغانستان از سال ۲۰۰۶ عیسوی در کابل به فعالیت آغاز کرد و در یک دهه گذشته ۱۲۸۱ محصل افغان از این پوهنتون فارغ التحصیل شدند.

فارغ‌التحصیلی هر محصل افغان از پوهنتون امریکایی افغانستان ۱۲۶ هزار دالر هزینه داشته است که مجموع هزینه تحصیل ۱۲۸۱ محصل افغان به ۱۶۲ ملیون دالر می‌رسد.

طبق این گزارش اگر محصلین افغان برای ادامه تحصیل به پوهنتون در امریکا اعزام می‌شدند در مقایسه با مصارف هنگفت پوهنتون امریکایی افغانستان هزینه به مراتب کمتر را می‌توانست در پی داشته باشد.

این در حالیست، که فعالیت پوهنتون امریکایی افغانستان همواره با انتقاداتی همراه بوده و بارها به انجام فعالیت‌های استخباراتی در کشور متهم شده است.