کارکنان ملکی افغانستان بایومتریک می‌شوند

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در نظر دارد تا یک سال آینده مشخصات تمامی اطلاعات کارکنان خدمات ملکی را ثبت دستگاه بایومتریک کند.

نگاه نو_ این کمیسیون، روز یک‌ شنبه (۲۸دلو) روند مرحلۀ اجرایی ثبت معلومات در “سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی” را از کارکنان این کمیسیون آغاز کرد.

کمیسیون اصلاحات اداری، می‌گوید که سیستم اطلاعات کارکنان خدمات ملکی افغانستان به گونه‌ طراحی شده که در کنار مشخصات هویتی کارکن،‌ معلوماتی چون تاریخ تقرر در ادارۀ دولت، ایمیل‌ آدرس، شماره تماس، درجه تحصیل و رشته‌های تحصیلی، معلومات در مورد وظیفه (عنوان وظیفه، موقعیت وظیفه، موقف وظیفوی، نوعیت مقرری و نوعیت معاش) کارکنان دولتی را در بر می‌گیرد.

نادر نادری، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی هنگام گشایش این روند گفت: “ایجاد سیستم مدیریت منابع انسانی یک پیشرفت قابل ملاحظه برای ادارۀ افغانستان است، ادارۀ ملکی و دولتی افغانستان قادر است هم‌پا و هم‌سو با منابع پیشرفتی که در سایر نقاط دنیا وجود دارد حرکت کند.”

به گفته آقای نادری، با پایان روند ثبت و جمع‌آوری اطلاعات از کارکنان این کمیسیون، این روند در وزارت معارف تطبیق خواهد شد.

این برنامه تا یک سال آینده به همکاری ادارۀ احصاییۀ مرکزی و وزارت مخابرات و تکنالوژی افغانستان به پیش برده شود.

کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان گفته است که هم اکنون حدود ۴۲۴ هزار کارمند در ادارات ملکی افغانستان سرگرم کاراند.