«کاروان هنری صلح» افغانستان به ترکمنستان می رود

گروه تیاتر افغانستانی برای اجرای نمایش به کشور ترکمنستان سفر می کنند.

نگاه نو_ به گزارش خبر گزاری، گروه تیاتر افغانستانی با عنوان «کاروان هنری صلح» بعد از اجرای نمایش در هفت ولایت افغانستان، قرار است اوایل هفته آینده به کشور ترکمنستان سفر کنند.

این گروه که شامل ۲۰ هنرپیشه افغانستانی است، در ترکیب «کاروان هنری صلح» به هفت ولایت افغانستان سفر کرده اند و نمایش نامه هایی را برای مردم اجرا نمودند که با استقبال خوبی مواجه شدند.

هدف از اجرای نمایش توسط این این گروه تیاتر، تشویق مردم به صلح و همدیگرپذیری می باشد.

در همین حال والی هرات پیش از سفر این گروه به کشور ترکمنستان با آنها دیدار کرده و نیز نقش هنر و هنرمندان را در معرفی هویت تاریخی و فرهنگ غنی افغانستان، مهم خواند.

گفتنی است گروه تیاتر افغانستانی «کاروان هنری صلح» متشکل از هنرمندان و جوانان ولایت هرات افغانستان می باشد که چند روز قبل یک اجرای ویژه به مناسبت هفته وحدت در مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات داشته اند.