کارزار سراسری جمع‌آوری دواهای تقویت جنسی آغاز شد

نگاه نو_ وزارت صحت عامه کارزار شش روزه‌ای را برای جمع‌آوری دواهای تقویت جنسی در سراسر کشور آغاز کرده است. در این کارزار هم‌چنان دواهایی که به منظور لاغری و چاقی استفاده می‌شود، نیز جمع‌آوری خواهد شد.

توحید شکوهمند، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، روز دوشنبه، سوم سرطان به روزنامه ۸صبح گفت که این کارزار از اول ماه سرطان آغاز شده است و تا ششم همین ماه در سراسر ولایت‌های کشور ادامه می‌یابد.

آقای شکوهمند افزود که در جریان این کارزار دواهایی که تحت نام «چاق‌کننده، لاغر‌کننده و تقویت جنسی» بدون مجوز داکتر به صورت غیرقانونی از سوی دست‌فروشان در بازارهای کشور به فروش می‌رسد، جمع‌آوری خواهد شد.

به گفته‌ی شکوهمند، فروش و واردات این نوع دواها که به سلامتی زیان می‌رساند، از سوی وزارت صحت عامه ممنوع اعلام شده است، اما با توجه به مرز طولانی‌ که افغانستان دارد، این نوع دوا به صورت قاچاق وارد و در بازار یافت می‌شود و از سوی برخی از دست‌فروشان نیز به فروش می‌رسد.

معاون سخنگوی وزارت صحت عامه هم‌چنان گفت که براساس طرزالعمل وزارت صحت عامه هر محصولات دوایی که وارد کشور می‌شود، باید ابتدا ثبت و راجستر شود، در غیر آن صورت این نوع دواها ضبط و حریق می‌شود.

توحید شکوهمند هم‌چنان گفت که بر اساس دستور وزیر صحت عامه کارزار جمع‌آوری دواهای تقویت جنسی، در سراسر ولایت‌ها آغاز شده است. به گفته او، در نتیجه اجرای این کارزار تاکنون از ولایت هرات مقدار زیادی از این ادویه‌ها جمع‌آوری شده است.

هرچند مسوولان وزارت صحت عامه واردات و فروش دواهایی که تحت نام تقویت جنسی فروخته می‌شود را ممنوع و غیرقانونی می‌خوانند، اما این نوع دواها در بازار به صورت غیرقانونی و پنهانی به فروش می‌رسد که نشان می‌دهد به رغم ممنوعیت آن، این نوع دواها وارد کشور می‌شود.