چهار سناریو پیش روی افغانستان؛ دولت وحدت ملی بهترین گزینه برای همه

نگاه نو_ یک کارشناس مسائل شبه قاره، با اشاره به اقدام “عبدالله عبدالله” و” اشرف غنی” مبنی بر سوگند خوردن به عنوان رییس جمهور افغانستان طی دو مراسم جداگانه اظهار کرد: فعالیت همزمان دو ریس جمهور در افغانستان مخالف قانون اساسی این کشور است و این موضوع زمینه را برای وقوع جنگ داخلی در افغانستان فراهم می کند و حتی ممکن است منجر به تجزیه این کشور شود.

نوذر شفیعی، با بیان این‌که در جریان تحولات افغانستان باید به چند موضوع توجه داشت، اضافه کرد: موضوع اول اهمیت ثبات و آرامش در افغانستان است. در حال حاضر این دو موضوع بیش از هر چیز دیگری برای شهروندان افغانستانی اهمیت دارد.

وی با بیان این‌که رعایت قانون تضمین‌کننده ثبات و آرامش درافغانستان است، ادامه داد: برای تحقق این موضوع باید آقای عبدالله عبدالله و اشرف غنی در مواضع خود انعطاف نشان دهند، به هرحال اتفاق غلطی در شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حادث شده ولی این اتفاق غلط نباید به پیامدهای بدتری منجر شود.

این کارشناس مسائل شبه قاره با بیان این‌که چهار سناریو را می‌توان برای آینده افغانستان با توجه به تحولات رخ داده در این کشور متصور بود، گفت: سناریوی اول این است که آرا مورد بازشماری قرار گیرد و همان‌طور که تیم آقای عبدالله عبدالله می‌گوید این شمارش آرا زیر نظر یک مرجع صالحه بین‌المللی انجام و سپس نتیجه انتخابات اعلام شود.

شفیعی ادامه داد: سناریوی دوم این است که به دوره قبل برگردیم، چنانکه در این کشور بار دیگر «دولت وحدت ملی» تشکیل شود و آقای غنی رییس جمهور و آقای عبدالله عبدالله رییس دولت اجرایی شود منتهی باید اشکالاتی که در گذشته در این عرصه وجود داشت، برطرف شود و اینگونه نباشد که آقای غنی به عنوان رییس جمهور کل اختیارات در دستش باشد و آقای عبدالله عبدالله به عنوان رییس دولت اجرایی اختیاری نداشته باشد.

این کارشناس مسائل شبه قاره در مورد سناریوی سوم پیش‌روی افغانستان نیز اظهار کرد: در حال حاضر پروسه مذاکرات صلح بین آمریکا و طالبان به پایان رسیده و یکی از مسائل و نگرانی‌های مطرح در این پروسه بحث انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بوده است. در همین چارچوب طالبان می‌گوید انتخابات ریاست جمهوری بخشی از پروسه صلح باید باشد. به نظرم می‌توان از این بهانه استفاده کرد و زمینه را برای برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری در افغانستان فراهم کرد به این نحو که رییس جمهور فعلی ماموریت‌اش یکسال دیگر تمدید شود و یا نتیجه انتخابات جدید برای یک سال پذیرفته شود و آقای اشرف غنی به عنوان رییس جمهور موقت انتخاب شود و سپس زمینه برای برگزاری انتخابات جدید برگزار شود. مشروط به این‌که اشتباهات قبلی تکرار نشود و مذاکرات بین طالبان و گروه‌های افغانی نیز انجام شود.

شفیعی در ادامه این مصاحبه گفت: بدترین سناریو این است که وضعیت فعلی ادامه پیدا کند. عبدالله عبدالله در کنار اشرف غنی خود را رییس جمهور افغانستان بداند و در صدد تشکیل کابینه برآید. اگرچنین اتفاقی رخ دهد، مناطق شمالی افغانستان از جمله جاهایی که تاجیک‌ها، ازبک‌ها و هزاره‌ها زندگی می‌کنند و همچنین بخش مهمی از کابل در اختیار عبدالله عبدالله خواهد بود و استانداران آن مناطق که هر کدام نیروهای مسلح وابسته به خود را دارند از اشرف غنی حرف‌شنوایی نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: این اختلافات سیاسی موجب وقوع درگیری نظامی خواهد شد که نتیجه آن شروع جنگ‌های داخلی در افغانستان و زمینه برای تجزیه این کشور است.

شفیعی ادامه داد: در همین چارچوب به نظر می‌رسد که تشکیل دولت آشتی ملی بهترین سناریو برای شرایط موجود در افغانستان است البته به شرطی که تیم آقایان اشرف غنی و عبدالله عبدالله هر کدام در مطالبات و خواسته‌های خود انعطاف به خرج دهند و قدرت را به گونه‌ای تقسیم کنند که رضایت هر دو طرف فراهم شود. برای تحقق این موضوع باید نیروهای سیاسی داخل افغانستان و بازیگران بین‌الملل موثر در این کشور دست به کار شوند وگرنه اگر سناریوی چهارم در افغانستان رخ دهد نه تنها افغانستان بلکه کل جامعه بین‌المللی آسیب می‌بیند.

این کارشناس مسائل شبه قاره همچنین در پایان سخنان خود تصریح کرد: بهترین سناریو برای ایران و آمریکا در افغانستان هم این است که گزینه دوم یعنی دولت آشتی ملی محقق شود.