چراغ سبز طالبان به گفت‌وگو با عبدالله عبدالله

یک منبع حکومتی به سلام‌وطندار گفت، طالبان مشکلی با اشتراک حکومت افغانستان در گفت‌وگوهای صلح ندارند و مشکل این گروه با افراد مشخصی در ساختار حکومت است.

نگاه نو_ این منبع که نمی‌خواهد هویتش فاش شود می‌گوید که گروه طالبان به گفت‌وگو با عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی چراغ سبز نشان داده‌اند. منبع دلیل این چراغ سبز را «سیاست یک‌رنگ» عبدالله عبدالله در دوران حکومت وحدت ملی عنوان می‌کند.

قرار است در آیندۀ نزدیک ششمین دور گفت‌وگوهای صلح در قطر برگزار شود، اما ریاست جمهوری گفته است تا زمانی که طالبان به گفت‌وگوی مستقیم با حکومت افغانستان حاضر نشوند، در این نشست اشتراک نخواهد کرد.

این در حالی است که گزارش‌های تأییدناشده‌یی از اشتراک عبدالله عبدالله به نمایندگی از حکومت افغانستان در دور ششم مذاکرات با طالبان حاکی است.

منبع به سلام‌وطندار می‌گوید که گفت‌وگوها روی طرح توافق‌نامۀ صلح با طالبان نیز جریان دارد، «اما این طرح مطمئناً با مخالفت‌هایی روبه‌رو خواهد شد.»

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که طالبان از آغاز تلاش‌ها در روند صلح افغانستان به گفت‌وگوی مستقیم با حکومت روی خوش نشان نداده‌اند.

طالبان و حکومت تاکنون در این زمینه چیزی نگفته‌اند.