پیوستن هزاران هکتار زمین افغانستان با خاک تاجیکستان بر اثر انحراف دریای آمو

منحرف شدن دریای آمو در ولسوالی شغنان ولایت بدخشان باعث شده هزاران هکتار زمین افغانستان با خاک کشور تاجیکستان یکجا شود.

نگاه نو_ دریای آمو از بلندی های پامیر تا پنج پایان، افغانستان و تاجیکستان را از هم جدا کرده است.

این دریایی زمردی با جولان آب فراوان به یکی از بی رحم ترین دریا ها به سواحلش تبدیل شده است.

دریای آمو در ولسوالی شغنان از نزدیکی گمرک این منطقه تا اخیر روستایی روشان به سمت افغانستان رو کج کرده است.

ساکنان این منطقه مدعی اند که این انحراف باعث تخریب هزاران هکتار زمین زراعتی، ده ها منازل مسکونی و یکجا شدن هزاران هکتار زمین افغانستان با خاک کشور تاجیکستان شده است.

بای محمد، باشندۀ روستای روشان می گوید، « دولت مکلفیت دارد تا هم مردم را از تخریبات دریا مصون بسازد و هم جلو حذف جغرافیای خود را بگیرد و باید سواحل دریای آمو را تحکیم کند.»

ولسوال شغنان می گوید که پروژه های ساخت سواحل آمو غیرمعیاری بوده و در مدت زمان کوتاه از بین رفته است.

داد خدا، یکی از مهندسین ساختمانی-جاده سازی، می گوید، «از نگاه تخنیکی و انجینیری ما میبینم سه عوامل بسیار زیاد مهم تاثیر می کند فشار، سرعت و وزن آب است و این دیوار های عمودی که بالا می شوند از این سو مقاومت آب است و از آنسو فشار آب ، دیوار باید چپه شود.»

ولسوال شغنان می گوید که ساخت سدهایی که مسیر آب را مدیریت کند در سواحل آمو به طرح متفاوتی نیاز دارد.

میرزا قل پیمان، ولسوال ولسوالی شغنان، می گوید، «قسمی که ما پیشنهاد می کنیم کمتر به آن توجه می شود. ما پرتاب آزاد داریم که این نتیجه دارد هیچ تاثیری دریایی آمو روی آن ندارد اما پروژه های که از طریق دریایی پنج ترتیب شده، نشست کرده است.»

شغنان یکی از ولسوالی‌های ولایت بدخشان در شمال افغانستان هم مرز با تاجیکستان است که به فاصله (۱۵۰) کیلومتری بطرف شرق شهرفیض آباد موقعیت دارد.