پیام زلمی خلیل‌زاد برای مردم افغانستان

خليل‌زاد به وضاحت گفت كه ما قدم‌هايمان را براي حل مشكل امريكا با طالبان بر داشته ايم، حالا نوبت افغان‌ها است كه براي حل مشكل شان اقدام كنند.

نگاه نو_ قبلا تمام روایت از جنگ علیه تروریستان حکایت از مبارزه مشترک و قربانی های مشترک داشت. ظاهرا همان گونه که سقوط امارت اسلامی یک اتفاق تاریخی بود احیای دوباره امارت اسلامی نیز از اتفاقات جالب تاریخ خواهد بود.

اکنون افغانستان در یک مرحله حساس و تاریخی قرار دارد. سوال اصلی متوجه باشنده گان کشور است.

پرسش اصلی این است که آیا قانون اساسی، جمهوریت، اصل انتخابات، آزادی بیان، حقوق زنان و… به حیث یک ارزش مورد قبول است یا نه؟ اگر ارزش‌های یاد شده مورد اتفاق و اجماع افغان‌ها است حالا باید باتمام توان از این ارزش دفاع شود. ما نباید ارزش‌های مورد اتفاق خود را که دست آورد و محصول مشترک همه افغان‌ها است از منظر منافع دیگران بدانیم.

همچنان دفاع از تمامیت ارضی و مبارزه علیه جنایت کاران تروریست که به هیچ اصول باورمند نمی‌باشند مسوولیت جمعی ما است.

برخی با نگاه از زاویه تنگ سیاسی فکر می‌کنند که توافق صلح یا عدم توافق صلح با طالبان صرفا آقای غنی را متاثر می‌سازد، اما واقعیت این است که هر اقدام نسنجیده همه دست آوردها را ضرب صفر و کشور را به عقب خواهد برد.

جنگ و صلح نفع فردی برای هیچ مقام دولتی ندارد. آقای غنی بیش از هر کس دیگر حساسیت جنگ و شرایط صلح را درک می‌کند. سوال ایشان همه وقت این است که صلح دربدل چه قیمتی؟ نباید در صلح از شتاب کار گرفت. نباید بعد از امضای موافقت نامه جنگ دوباره اغاز شود.

اکنون پیام واضیح آقای خلیل‌زاد این است که ما مشکل خود را حل کرده ایم، نوبت افغان‌ها است که چه می‌کنند؟

افغان‌ها در این شرایط حساس با باور‌مندی به حکومت و حمایت و اجماع سیاسی می‌توانند لحظه‌های دشوار سیاسی را مدیریت کنند. بدون تدبیر و هماهنگی همه بازنده وضعیت خواهند بود.