پیام تهدید آمیز عطا محمد نور برای اشرف غنی

عطا محمد نور با نشر یک پیام ویدیویی از راه اندازی حرکت‌های کلان و قاطع مردمی برای از پای درآوردن حکومت پس از عید فطر خبر داد.

نگاه نو_ عطا محمد نور رییس اجراییه حزب جمعیت اسلامی، اول جوزا را ختم دوره حکومت وحدت ملی خوانده می‌گوید که حرکت‌های کلان و قاطع مردمی برای از پای درآوردن حکومت پس از عید فطر راه اندازی خواهد شد.

عطا محمد نور شب گذشته با نشر یک پیام ویدیویی، اول جوزا را ختم دوره مشروعیت مصلحتی و نیم بند حکومت وحدت ملی عنوان کرد.

آقای نور گفت که در ماده ۶۱ قانون اساسی عمر حکومت پنج سال تعین شده و بعد از اول جوزا مشروعیت مصلحتی حکومت که براساس توافق بین دو تیم انتخاباتی به میان آمده بود، وجود نخواهد داشت.

رییس اجراییه حزب جمعیت اسلامی، از سران حکومت خواست که رهبری این نهاد را به حکومت سرپرست یا موقت در یک اجماع سیاسی تعین می‌شود، واگذار کند و جامعه جهانی نیز با هیچ بهانه یک بدعت بد را براساس مصلحت به میراث نگذارد.

آقای نور تاکید کرد که درغیر این صورت حرکت‌های کلان مردمی برای مسدود کردن شاهراه‌ها، بستن وزارت خانه‌های نزدیک ریاست جمهوری و اداره‌های ولایتی تا از پای درآوردن حکومت دیکتاتوری و نامشروع پس از عید فطر راه اندازی خواهد شد.

به گفته‌ وی، هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند بالاتر از قانون باشد و جامعه را به سمت روش‌های دیکتاتوری ببرد؛ بنابر گفته‌ آقای نور، دوام حکومت پس از اول جوزا جامعه قانون‌مند و دموکراتیک را زیر سوال خواهد برد.

آقای نور خطاب به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور گفت که این نیروها با حمایت از نظام، بی‌طرفی خود را در برابر اعتراض‌های مدنی مردم حفظ کرده، در این حرکت‌ها مداخله نکرده و خود را با مردم مواجه نسازند. وی حرکت‌های سیاسی یاد شده را متضمن حفظ قانون‌مندی در جامعه عنوان کرد.

رییس اجراییه حزب جمعیت اسلامی، ایجاد یک حکومت سرپرست یا موقت را که اولی از سوی شورای کاندیدان ریاست جمهوری پس از اول جوزا مطرح شده است را تنها راه کار حفظ مشروعیت نظام عنوان کرد که به گفته‌ وی درغیر صورت کشور به بحران خواهد رفت.

پیش از این دوازده تکت انتخاباتی با شکل دهی یک شورا، ایجاد سرپرستی حکومت پس از اول جوزا را به منظور پیشرفت پروسه صلح و برگزاری شفاف انتخابات، حتمی و ضروری دانسته و از دوام حکومت وحدت ملی پس اول جوزا هشدار دادند.