پیاده‌روی ۲۰ ساعته به رسم اعتراض در هرات

هرات: ده‌ها تن از باشنده‌گان ولسوالی‌های شرقی هرات با طی کردن ۲۰ ساعت پیاده‌روی به رسم اعتراض، خواستار آسفالت خیابان هرات – چشت شدند.

نگاه نو_ خیابان هرات – چشت ۱۰ سال است که در برنامه آسفالت حکومت افغانستان قرار دارد.

معترضین که جوانان ولسوالی‌های اوبه، پشتون زرغون، چشت و کرخ ولایت هرات هستند پیش از این بارها در ولسوالی‌های خود دست به اعتراض زده بودند.

آن‌ها حکومت را متهم می‌کنند که به وعده‌هایش وفا نکرده است.

این جوانان معترض امروز با پوشیدن جلیقه‌های اعتراضی و پس از طی حدود ۲۰ ساعت مسیر شاهراه اوبه – هرات به دروازه دفتر کار والی هرات رسیدند.

این افراد یک‌ماه پیش نیز دست به اعتراض زدند اما زمانی‌که والی هرات در پیام تلفنی به آن‌ها وعده آسفالت این خیابان در ماه ثور را داد دست از اعتراض کشیدند.

معترضان امروز با والی هرات نیز دیدار کردند. والی هرات به آنان گفته است که با همه توان نیازمندی‌های‌شان با مقامات مرکزی مطرح خواهد کرد.