پومپئو: طالبان قبل از توافق با ما، باید آتش بس نمایند

پومپئو، از طالبان خواسته است تا قبل از توافق با امریکا بر سر خروج سربازان امریکایی از افغانستان «کاهش خشونت های خودرا عملاً ثابت نمایند». پومپئو از ادامه کار بر سر طرح صلح با طالبان سخن گفته است.

مایک پومئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا، ضمن اشتراک در یک اجلاس مطبوعاتی در ازبیکستان، بر کاهش خشونت های طالبان در افغانستان تأکید کرده و گفته است که به قرارداد صلح با طالبان نزدیک بودیم؛ اما این قرارداد بنابر خلای جدیت از جانب طالبان در این ارتباط به مؤفقیت نیانجامید. « ما برسر یک طرح صلح و آشتی کار می کنیم». پومپئو افزود:‌ «‌ما قبل از این، تقریباً به قرارداد صلح با طالبان نزدیک شده بودیم؛ اما طالبان نتوانستند که عملاً خواست خودرا برای کاهش خشونت ها به اثبات برسانند.».‌


نماینده های طالبان در گفتگوهای صلح

بنابراین:‌« اکنون از طالبان تقاضا کرده ایم که خواست خود را به گونه ملموس برای کاهش خشونت ها در افغانستان به اثبات برسانند و تهدید های خود را کاهش بدهند.»
پومپئو با خوشبینی از پیشرفت مذاکرات با طالبان سخن گفته و تأکید کرده است که تلاشها در این ارتباط ادامه دارند.

این درحالیست که قبل از این اظهارات پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا نیزدر مذاکرات صلح با طالبان، به تاریخ اول فبروری به کابل رفت، اما در گفتگوها با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در قبال مذاکرات صلح با طالبان به نتیجه مطلوبی نرسید؛ با آنهم زلمی خلیلزاد از احتمال توافق با حکومت افغانستان و کاهش خشونت ها ابراز خوشبینی کرد. او هفته گذشته نیز به منظور جلب توجه مقامهای پاکستان برای مذاکرات صلح ایالات متحده با طالبان، به پاکستان سفر نمود.