پسر محمد محقق برادرش را کشت

وزارت داخله افغانستان تایید کرد که محمد باقر پسر محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه افغانستان توسط برادرش کشته شده است.

نگاه نو_ مروه امینی، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز یک شنبه نهم فبروری (۲۰ دلو) به خبر گزاری گفت که این پسر محمد محقق در اثر تیراندازی برادرش به نام حسین محقق به قتل رسیده است.

خانم امینی افزود که در این درگیری که در منزل معاون دوم ریاست اجراییه در منطقه کارته سه از مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل صورت گرفته، شش نفر به شمول حسین محقق زخمی شده اند.

خانم امینی افزود که در این درگیری که در منزل معاون دوم ریاست اجراییه در منطقه کارته سه از مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل صورت گرفته، شش نفر به شمول حسین محقق زخمی شده اند.

معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان افزود که متباقی زخمی‌ها، نگهبانان آقای محقق بوده اند که برای درمان به شفاخانه امنیت ملی منتقل شده اند.

به گفته خانم امینی پس از این رویداد پولیس به محل فرستاده شده و بررسی‌ها در این مورد جریان دارد.

تا اکنون دلیل این درگیری مسلحانه و کشته شدن پسر معاون دوم ریاست اجراییه توسط برادرش روشن نشده؛ اما برخی از نزدیکان آقای محقق به رسانه‌های محلی افغانستان گفته اند که حسین محقق مشکل روانی داشته است.

امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجراییه گفت که این رویداد صبح امروز اتفاق افتاده و در زمان وقوع این حادثه آقای محقق در منزل‌ اش بوده است.

آقای میثم افزود که وضعیت زخمی‌های این رویداد از سوی داکتران شفاخانۀ امنیت ملی افغانستان خوب گزارش شده است.