پرواز‌های مستقیم مشهد‌ – هرات به فعالیتش آغاز کرد

براساس گزارش رسانه‌های ایران، پرواز‌های مستقیم میان شهر مشهد و شهر هرات آغاز شده است.

نگاه نو_ آژانس خبری مهر امروز به نقل از محمد باقر قاسمزاده رئیس عمومی میدان هوایی خراسان رضوی گزارش داده که پروازهای مستقیم میان مشهد و هرات به روزهای جمعه برنامه ریزی شده اند.

گفته شده است که پروازهای مستقیم میان مشهد و هرات چندی پیش بنابر دلایل نامعلوم متوقف شده بود.

این پروازها در افغانستان از سوی شرکت هوایی آریانا و در ایران از سوی شرکت هوایی کام انجام می‌شدند اما اکنون مقام‌های ایرانی گفته اند که پرواز‌ها میان مشهد و هرات را شرکت هوایی کیش به پیش خواهد برد.