پایان یک آغاز برای تیم ملی امید

نگاه نو_ مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا برای تیم ملی امید افغانستان با دو شکست مقابل قطر و عمان و یک برد مقابل نیپال پایان یافت و نتوانست به دور بعدی مسابقات صعود نماید اما با توجه به نتایج بدست آمده، پایان این مسابقات آغاز خوبیست برای تیمی که کمتر از چهار ماه از ایجادش میشود و در مقابل تیم های بازی کرده است که سرمایه گذاری های انگفت روی آنها صورت گرفته است و قهرمانی آسیا را بدست آورده اند.
تیم ملی امید افغانستان از بهترین بازیکنان داخل کشور تشکیل شده است و با اشتراک شان در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا توانستند تصویر خوب از آیندۀ روشن این تیم برای کشور های آسیایی به نمایش بگذارد تا جاییکه بازیکنان تیم ملی ٢٣ سال کشور مورد توجه و دقت مربیان خارجی قرار گرفته و آینده خوبی را برای تیم ملی امید افغانستان پیش بینی کرده اند.
تیم های ملی فوتبال متعلق به مردم افغانستان بوده و همواره سعی و کوشش نموده اند تا بتوانند پرچم و نام افغانستان را در میان دیگر ملل جهان بلند نگهدارند.

به امید پیروزی مردم افغانستان!