پایان دومین روز بازی تیست افغانستان و ایرلند

دومین روز بازی تیست میان تیم های کریکت افغانستان و ایرلند در شهر دهرادون هند با برتری افغانستان به پایان رسید.

نگاه نو_ در روز نخست این بازی تیم ایرلند با از دست دادن تمام بازیکنان اش ۱۷۲ دوش انجام داد که در مقابل تیم افغانستان در اینگز نخست ۳۱۴ دوش انجام دادند.

در روز دوم بازی تیم ایرلند در حالی اینگز دوم خود را آغاز کرد که به پایان بازی این روز دوازده آور باقی مانده بود در این دوازده آور ایرلند با از دست دادن یک ویکت ۲۲ دوش انجام داد.

پیش از این میان این دو تیم سه بازی بیست آوره انجام شده بود که قهرمانی آن‌را تیم افغانستان از آن خود کرده بود اما سلسله مسابقات پنج بازی یک روزه دو مقابل دو مساوی به پایان رسید.