پایان اعتراضات در غور؛ ساخت ۴۰ کیلومتر جاده در مسیر شاه‌راه غور – کابل شامل بودجه می‌شود

به گفته‌ی خطیبی، شامل‌شدن ساخت ۴۰ کیلومتر جاده در مسیر شاه‌هرات غور – کابل در بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی یکی از وعده‌های هیأت موظف به مردم غور است.

نگاه نو_ اطلاعات روز: پس از اعزام هیأت باصلاحیت حکومت برای رسیدگی به خواست معترضان در غور، اکنون معترضان می‌گویند که پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای با این هیأت، به اعتراضات‌شان پایان داده و دروازه‌های ادارات دولتی را نیز باز کرده‌اند.

حسن حکیمی، یکی از نمایندگان معترضان غور امروز (شنبه، ۱۲ دلو/بهمن) به روزنامه اطلاعات روز گفت که چهار نماینده‌ی مردم غور در پارلمان نیز ضمانت کرده‌اند که وعده‌های هیأت حکومت مرکزی عملی می‌شود.

هیأت ده نفری حکومت به‌شمول نمایندگان مردم غور در پارلمان روز گذشته به هدف پادرمیانی و شنیدن خواست‌های معترضان در غور و ختم اعتراض شهروندان این ولایت به شهر فیروزکوه سفر کرده بود.

اکنون عبدالحی خطیبی، سخن‌گوی والی غور می‌گوید که این هیأت به معترضان در سه بخش وعده داده است.

به گفته‌ی خطیبی، شامل‌شدن ساخت ۴۰ کیلومتر جاده در مسیر شاه‌هرات غور – کابل در بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی یکی از وعده‌های هیأت موظف به مردم غور است.

سخن‌گوی والی غور در ادامه گفت که این هیأت وعده کرده است تا در جریان دو سال آینده انرژی برق از بامیان و بند سلمای هرات به غور امتداد یابد. در صورت عملی‌شدن این وعده، در گام نخست هشت هزار خانواده و در گام‌های بعدی ۳۲ هزار خانواده‌ی غوری از انرژی برق مستفید خواهند شد.

هیأت باصلاحیت حکومت همچنان وعده کرده است که پروژه‌ی برق خورشیدی با ظرفیت تولید پنج میگاوات برق در شش ماه نخست سال ۱۳۹۹ خورشیدی به بهره‌برداری می‌رسد و یک پروژه‌ی برق خورشیدی دیگر با ظرفیت تولید یک میگاوات برق نیز در بودجه شامل می‌شود.

شهروندان غور از حدود دو هفته بدینسو در واکنش به شامل‌نشدن شاه‌راه ولایات مرکزی در سند بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی دست به اعتراض زده و دروازه‌های تمامی ادارات دولتی در غور را مسدود کرده بودند.

به دنبال آن دو روز پیش رییس‌جمهور اشرف غنی هیأتی را تعیین کرد تا برای رسیدگی به خواست معترضان به غور سفر کند.