پاسگاه‌های غیرضروری از مسیر هرات – کابل برچیده می‌شود

درپی اعتصاب راننده‌گان موترهای باربری در هرات معین ارشد در سفری به این ولایت با راننده‌گان و موترداران دیدار کرد.

نگاه نو_ خوشحال سعادت در این دیدار تأکید کرده است که پاسگاه‌های غیرضروری از مسیر هرات – کابل برچیده خواهد شد.

موترداران و راننده‌گان پافشاری می‌کنند حکومت باید به خواست‌‌شان رسیده‌گی و اقدام فوری کند. حاجی عبدالودوود، نماینده موترداران باور دارد برخی افراد از لباس پولیس در مسیر راه سوءاستفاده کرده و نیروهای امنیتی را بدنام می‌کنند.

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات در جمع راننده‌گان تأکید کرد رسیده به مشکل آن‌ها، خارج از محدوده اداره محلی هرات است، اما با این وجود خواست آنان از سوی او به مرکز کشور انتقال داده شده است.

اعتراض‌ راننده‌گان بزرگ‌راه هرات – کابل؛ باج‌گیری پولیس، گمرک خودسر و کشته‌شدن به خاطر ۲۰ افغانی
توریالی طاهری، معاون شورای ولایتی هرات نیز در حضور معین ارشد امنیتی وزارت داخله از مقام‌‌های امنیتی خواست در کنار رسیده‌گی به مشکل اخاذی‌ها، گمرکات خودسر نیز باید در مسیر هرات – کابل برچیده شود.

با این‌حال اتاق صنایع و معادن هرات می‌گوید اعتصاب کاری راننده‌گان زیان بزرگ مالی به کارخانه‌داران و بازرگانان وارد کرده است. حمیدالله خادم، رییس این اتاق باور دارد دست‌های سیاسی در ایجاد این مشکل نقش دارند و هدف آن‌ها رکود اقتصادی در هرات است.

معین ارشد امنیتی وزارت داخله: پاسگاه‌های غیرضروری از مسیر هرات – کابل برچیده می‌شود

از سویی هم خوش‌حال سعادت، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله می‌گوید مسیر بزرگ‌راه هرات – کابل را شخصاً بررسی می‌کند. آقای سعادت در نشست مشترک با بازرگانان و راننده‌گان گفت: «از میرداوود تا ارغندی تمام پاسگاه‌های امنیتی را شخصاً بررسی می‌کنم و پاسگاه‌های غیرضروری بایدجمع‌آوری شود.»

این مقام بلندپایه امنیتی هم‌چنان از آغاز بررسی در مورد کمیسار اسلام‌قلعه هرات نیز خبر می‌دهد و به دستور او کمیسار هرات باید وظایف‌اش بررسی و درصورت نیاز از کنار برکنار شود.

راننده‌گان موترهای باربری دو هفته پیش به دلیل افزایش اخاذی و ایجاد گمرک‌های خودسر در مسیر بزرگ‌راه هرات – کابل دست به اعتصاب کاری زده و موترهای‌شان را نزدیک دروازه ورودی «میرداوود» متوقف کردند.

مقام‌های محلی هرات و معین ارشد امنیتی وزارت داخله از راننده‌گان معترض خواستند به اعتصاب کاری خود پایان داده و مسیر بزرگ‌راه هرات – کابل را باز کنند.