پاسخ نامزدان و احزاب به سیاف: به لویه‌جرگه نخواهیم آمد

شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و احزاب سیاسی می‌گویند که مقاطعه آن‌ها با لویه‌جرگه مشورتی صلح پا برجاست و تصمیم شرکت در این جرگه را ندارند.

نگاه نو_ عبدالرب رسول سیاف، رییس انتصابی لویه‌جرگه مشورتی صلح، روز گذشته ابراز امیدواری کرده بود که تحریم‌کننده‌گان لویه‌جرگه مشورتی صلح تا روزهای پایانی این جرگه با آن‌ها محلق خواهند شد. این جرگه که روز دوشنبه نهم ثور گشایش یافت، برای چهار روز برنامه‌ریزی شده است.

محمد واعظی، سخنگوی دسته انتخاباتی «صلح و اعتدال» به ریاست محمدحنیف اتمر، در دومین روز برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح به ۸صبح گفت که تصمیم آن‌ها برای حضور نیافتن در این جرگه قطعی است و تغییری نکرده است. او تأکید کرد که لویه‌جرگه مشورتی صلح، یک جرگه «سفارشی» و متعلق به دسته انتخاباتی «دولت‌ساز» است و اعتبار حقوقی و سیاسی لازم را ندارد. به گفته واعظی، حضور نیافتن نماینده‌گان بیشتر دسته‌های انتخاباتی در لویه‌جرگه مشورتی صلح و هم‌چنان تحریم این جرگه از سوی چهره‌ها و احزاب سیاسی «تأثیرگذار» کشور، مشروعیت سیاسی این جرگه را از بین برده است. او تأکید کرد که فیصله احتمالی لویه‌جرگه مشورتی صلح با توجه به نواقصی که از نگاه حقوقی و سیاسی در برگزاری آن دیده می‌شود، مشروعیت ندارد و برای تحریم‌کننده‌گان این جرگه قابل پذیرش نیست.

سخنگوی دسته انتخاباتی «صلح و اعتدال» می‌گوید که در جریان نخستین روز برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح نیز روشن شد که این جرگه حکومتی است. او با اشاره به انتصاب عبدالرب رسول سیاف به ریاست لویه‌جرگه مشورتی صلح گفت که اگر این جرگه غیرحکومتی می‌بود، این کار انجام نمی‌شد و رییس جرگه از سوی اعضای آن گزینش می‌شد. او تلاش‌ها برای انتصاب معاونان و دبیران لویه‌جرگه مشورتی صلح را نیز نشانه دیگری از حکومتی بودن این جرگه خواند. واعظی هم‌چنان گفت که برخورد نادرست با اعضای معترض لویه‌جرگه مشورتی صلح در روز نخست این جرگه نیز نشان می‌دهد که حکومت قصد ندارد در این جرگه صدای مخالف خود را تاب بیاورد.

در همین ارتباط، رییس کمیته سیاسی احزاب، نیز می‌گوید که تصمیم احزاب تحریم‌کننده لویه‌جرگه مشورتی صلح تا هنوز پا برجاست. محمد ناطقی به ۸صبح گفت که احزاب عضو این کمیته هرچند به صورت جمعی تصمیمی نگرفته‌اند ولی به صورت انفرادی شمار بیشتر آن‌ها لویه‌جرگه مشورتی صلح را تحریم کرده‌اند. او تأکید کرد که تصمیم آن دسته از احزاب سیاسی که قبلاً این جرگه را تحریم کرده بودند، تا هنوز تغییری نکرده است.

ناطقی از جانب دیگر گفت که نمی‌تواند در باره فیصله لویه‌جرگه مشورتی صلح، پیش از انجام آن، ابراز نظر کند. او تصریح که واکنش احزاب سیاسی در این زمینه متناسب با محتوای فیصله و پس از همگانی شدن آن خواهد بود.

دوازده دسته انتخاباتی، لویه‌جرگه مشورتی صلح را تحریم کرده‌اند. عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی و شریک برابر رییس جمهور غنی در قدرت، نیز در این جرگه شرکت نکرده است. حامد کرزی رییس، جمهور پیشین کشور، هم از شرکت در لویه‌جرگه مشورتی صلح خودداری کرده است. او پیش از برگزاری این جرگه خواستار تعویق آن شده بود.

هم‌چنان سیزده حزب سیاسی نیز در لویه‌جرگه مشورتی صلح شرکت نکرده‌اند. این احزاب که عمدتاً عضو دسته‌های انتخاباتی نیز هستند، مخالف چگونگی برگزاری این جرگه هستند.

حکومت گفته است که لویه‌جرگه مشورتی صلح به هدف تعیین خطوط اساسی صلح و چگونگی دست یافتن به آن برگزار شده است. محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، در مراسم گشایش این جرگه در باره تحریم لویه‌جرگه مشورتی صلح از سوی نامزدان رقیب او در انتخابات و شماری از احزاب و چهره‌های سیاسی کشور تبصره‌ای نکرد. او مختصر گفت که لویه‌جرگه مشورتی صلح به هدف کمپین انتخاباتی برگزار نشده است و اگر هدف آن کمپین بود، نام این نشست لویه‌جرگه نمی‌بود.

گروه طالبان نیز پیشتر گفته بود که لویه‌جرگه مشورتی صلح یک جرگه «فرمایشی» است. این گروه از مردم خواسته بود در این جرگه شرکت نکنند.

کشورهای دخیل در برنامه صلح افغانستان تا کنون در باره برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح چیزی نگفته‌اند. اما نماینده ملکی ناتو در توییتی از برگزاری این جرگه استقبال کرده است.

لویه‌جرگه مشورتی صلح روز دوشنبه با سخنرانی محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، گشایش یافت. در حالی که این جرگه برای چهار روز برنامه‌ریزی شده است، احتمال دارد برای یک یا دو روز دیگر نیز تمدید شود. تا هنوز معاونان و دبیران لویه‌جرگه مشورتی صلح به صورت کامل گزینش نشده‌اند. اما کار رییسان و دبیران کمیته‌ها به پایان رسیده است.

لویه‌جرگه مشورتی صلح دارای ۳ هزار و ۲۰۰ نفر عضو است. اعضای این جرگه زیر نظارت شوراهای ولایتی گزینش شده‌اند. گفته شده است که ۳۰ درصد شرکت‌کننده‌گان لویه‌جرگه مشورتی صلح را زنان تشکیل می‌دهند. برای برگزاری این جرگه پنج میلیون دالر اختصاص داده شده است.

شرکت‌کننده‌گان لویه‌جرگه روی چهار پرسش از پیش تعیین شده بحث خواهند کرد. این پرسش‌ها به منظور تعیین خطوط اساسی صلح تهیه شده است. یکی از این پرسش‌ها نیز به کشورهای حامی گروه طالبان تعلق دارد. در این پرسش از اعضای جرگه خواسته شده است تا درباره چگونگی برخورد دولت افغانستان با این کشورها نظر بدهند. با این حال، دیده شود که لویه‌جرگه مشورتی صلح در غیاب نماینده‌گان شماری از دسته‌های انتخاباتی، احزاب و چهره‌های مطرح سیاسی چگونه به کارش پایان خواهد داد و هم‌چنان فیصله این جرگه با چه واکنش‌هایی روبه‌رو خواهد شد. قدر مسلم این است که مخالفت‌ها با برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح تا کنون چشم‌گیری است و این یک چالش جدی در برابر این جرگه است.