وقوع انفجار در بخش مزدحم شهر کابل

نگاه نو_ پولیس کابل تأیید می‌کند که حوالی ساعت ۱۱:۳۰ پیش از چاشت امروز شنبه انفجاری در مرکز شهر کابل رخ داد.

گواهان رویداد می‌گویند که صدای تیراندازی نیز در مرکز شهر شنیده می‌شود.

بصیر مجاهد سخنگوی پولیس کابل تائید می‌کند که صدای انفجار در نزدیکی وزارت مخابرات شنیده شده است و می‌گوید که صدای تیراندازی پراگنده نیز شنیده میشود.