وزیر صحت: آلوده‌گی هوا به اندازه‌یی نیست که حالت اضطرار اعلام شود

نگاه نو_ در این میان، عزت الله صدیقی، معین ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست گفت که هرگاه آنان شرکت و یا نهادی را به علت کارگیری مواد سوخت غیرمعیاری بسته کنند، شماری از نهادها در کار آنان مداخله می‌کنند.
درپی افزایش آلوده‌گی هوا در کابل، کمیسیون صحت و محیط زیست مجلس نماینده‌گان امروز شماری از مسؤولان نهادهای حکومتی را که در این باره مسؤول اند به این کمیسیون فراخواندند.
وزیرصحت عامه، در این نشست گفت که آلوده‌گی هوا به اندازه‌یی نیست که وضعیت فوق العاده اعلام شود، اما وی افزود که وضعیت کنونی از رهگذر محیط زیستی و آلوده‌گی هوا باید مدیریت شود.
فیروزالدین فیروز بیان داشت: «با همان امکانات دسته داشته‌یی که در اختیار ما است، ارقامی را که ما در نقاط مختلف شهر کابل می‌بینیم؛ واقعأ این‌گونه هم نیست که وارخطا شویم و اعلام اضطرار کنیم و مردم را بگویم که از خانه‌های تان بیرون نشوید.»
رضوان احمدزی، مشاور بهداشتی رییس‌جمهور نیز که در این نشست حضور داشت، از آلوده‌گی هوای کابل ابراز نگرانی کرد: «یک حالتی است که در ده متری نه موتر دیده می‌شود و نه آدم؛ مردم در این باره نگران استند.»
در این میان، عزت الله صدیقی، معین ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست گفت که هرگاه آنان شرکت و یا نهادی را به علت کارگیری مواد سوخت غیرمعیاری بسته کنند، شماری از نهادها در کار آنان مداخله می‌کنند.
او گفت به همین دلیل، این اداره قادر نیست که جلو سوختاندن مواد سوخت غیرمعیاری را در کابل بگیرد: «در کارهای ما مداخله می‌شود؛ یکی می‌گوید مسدود کنید، یکی می‌گوید همکاری کنید، یکی می‌گوید اجازه بدهید.»
کارگیری از مواد سوخت‌ غیرمعیاری از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی، گشت وگذار موترهای فرسوده، جاده‌های خامه و نبود برف و باران از علت‌های آلوده‌گی هوای پایتخت استند