وزیر داخله ایران از شرایط جدید برای صدور ویزه این کشور خبر داد

رحمانی فضلی – وزیر امور داخله ایران از شرایط جدید برای صدور ویزه این کشور خبر داد.

نگاه نو_ وزیر امور داخله ایران می‌گوید که شرط خرید تکت طیاره برای صدور ویزه ایران به باشنده گان افغانستان برداشته شده است…

وزیر امور داخله ایران می‌گوید که شرط خرید تکت طیاره برای صدور ویزه ایران به باشنده گان افغانستان برداشته شده و این تعهد را عملی می کند. دیگر هیچ افغان مجبور نیست برای اخذ ویزه تکت طیاره بخرد.

وزارت امورمهاجرین روز چهارشنبه(۱۷میزان/مهر) در یک خبرنامه، گفته است که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر امور داخله ایران این خبر را در دیدار با سید حسین عالمی بلخی، وزیر امورمهاجرین و عودت کننده گان کشورمان در حاشیه نشست عمومی سالانه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان، در شهر جنوای سویس مطرح کرده است.

در این دیدار، وزیر امور داخله ایران از تطبیق سفر زمینی مردم افغانستان به کشورش خبر داده و گفته است که دیگر هیچ باشنده افغانستان مجبور نیست برای اخذ ویزه، تکت طیاره بخرد.

عالمی بلخی نیز در این دیدار از ایران خواسته است که در قسمت تثبیت هویت مهاجرین فاقد مدرک افغانستان، تطبیق سفرزمینی مردم افغانستان به ایران و ایجاد تسهیلات شهری و اجتماعی برای مهاجرین همکاری نماید.

به گفته وی، هزینه بلند سفر هوایی باعث شده برخی از باشنده گان افغانستان تصمیم به مهاجرت غیرقانونی گرفته و این امر سبب گرم شدن بازار قاچاقچیان شود.