وزیرخارجۀ هند دردیدار با خلیلزاد: روند صلح به رهبری افغان‌ها باشد

وزارت خارجۀ هند سوشما سواراج به زلمی خلیل‌زاد گفته باید روند گفت‌وگوهای افغانستان به رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد

نگاه نو_ زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا برای صلح افغانستان با سوشما سواراج، وزیر خارجۀ هند در دهلی جدید دیدار کرده‌است.

بربنیاد گزارش‌ها در این دیدار که روز جمعه انجام شده‌است، دو طرف در بارۀ روند صلح افغانستان گفت‌وگو کرده‌اند.

وزارت خارجۀ هند می‌گوید که سوشما سواراج به زلمی خلیل‌زاد گفته است که باید روند گفت‌وگوهای افغانستان به رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد.

راویش کمار، سخن‌گوی وزارت خارجۀ هند در این باره گفته است: «موضع ما در افغانستان بسیار روشن است. ما از روندی که همه‌جانبه است پشتیبانی می‌کنیم و تغییری در این موضع وجود ندارد.»

این در حالی است که زلمی خلیل‌زاد، در پیوند به صلح افغانستان از روزهای هشتم جنوری تا ۲۱ جنوری به کشورهای متعدد سفر دارد.

وزارت خارجۀ امریکا گفته است که اقای خلیل‌زاد به هند، چین، افغانستان و پاکستان سفر خواهد کرد