وزارت معارف طرح رشته‌بندی دوره‌ی «لیسه» را به نظرخواهی گذاشت

نگاه نو_ وزارت معارف طرح رشته‌بندی دوره ثانوی مکاتب را به نظرخواهی گذاشته است. در صورت پذیرش و اجرای این طرح، «تعلیمات عمومی» در مکتب‌ها از صنف دهم تا دوازدهم به دو رشته «ساینس و اجتماعیات» تجزیه می‌شوند و دانش‌آموزان به صورت تخصصی در یکی از این رشته‌ها آموزش خواهند دید.

در حال حاضر، دانش‌آموزان مکاتب «تعلیمات عمومی» را بر اساس یک نصاب آموزشی از صنف اول تا دوازدهم به صورت عمومی آموزش می‌بینند. کارشناساس آموزش و پرورش طرح کنونی را چندان به سود دانش‌آموزان و در مجموع نظام معارف کشور نمی‌دانند.

نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف، روز شنبه، دوم سنبله به روزنامه ۸صبح گفت که طرح رشته‌بندی در مکاتب از سوی این وزارت به نظرخواهی گذاشته است و وزارت معارف از تمام صاحب‌نظران، استادان، آموزگاران، پژوهش‌گران، نویسنده‌گان و دیگر فعالان آموزش و پرورش می‌خواهد تا دیدگاه‌های‌شان را با این وزارت شریک کنند.

از جانب دیگر، وزارت معارف در اعلامیه‌ای نیز از اهل فن و کارشناسان آموزش و پرورش خواسته است تا در مورد سه پرسشی که از سوی این وزارت در مورد رشته‌بندی مطرح شده است، پاسخ بدهند و دیدگاه‌های‌شان را به نشانی وزارت معارف بفرستند.

وزارت معارف از آموزگاران و در مجموع فعالان عرصه آموزش و پرورش در مورد درستی رشته‌بندی در مکاتب با توجه به تجربه‌های کشورهای دیگر پرسیده است. هم‌چنان در اعلامیه آمده است:«آیا رشته‌بندی از نظر علمی و نتایج تجربه‌های سایر کشورها درست است؟ آیا رشته‌بندی در شرایط فعلی افغانستان قابل تطبیق می‌باشد؟ آیا مناسب است که تعلیمات عمومی در دوره ثانوی به رشته‌های ساینس و اجتماعیات تجزیه شود؟»

با این حال، نوریه نزهت می‌گوید، در صورتی‌که صاحب‌نظران و اهل فن دید‌گاه مناسب داشته باشند، وزارت معارف حاضر به تطبیق طرح رشته‌بندی است.

گفتنی است که وزارت معارف پیش از این طرح بدیل درجه‌بندی دانش‌آموزان را به نظرخواهی گذاشته بود. این طرح در امتحان چهارونیم ماه امسال تطبیق شد.