وزارت معارف افغانستان زمینه آموزش را به جوگی‌ها فراهم می‌کند

وزارت معارف افغانستان به تازگی تصمیم گرفته است که زمینه آموزش را برای کودکان جوگی در مکتب‌های کشور فراهم سازد.

نگاه نو_ این تصمیم پس از پخش گزارش رادیو آزادی از سوی وزارت معارف گرفته شده است.

نوریه نزهت سخنگوی این وزارت امروز جمعه (۱۷ عقرب/آبان) به خبرگزاری گفت که میرویس بلخی سرپرست این وزارت هفته گذشته برای بازدید از زندگی کولاب‌ها “جوگی‌ها” به خیمه‌های آنان در شهر کابل سر زد و وعده داده که زمینه آموزش و پرورش را برای آنان فراهم می‌سازد.

نزهت گفت: “تصمیم گرفتیم که در قسمت تعلیم و تربیه کودکان جوگی اقدام کنیم، به همین دلیل یکی از مشاورین معارف وظیفه گرفت که در مورد تعداد آنان و اطفال شان که باید از خدمات تعلیمی برخوردار شوند گزارشی تهیه کنند، خوشبختانه این گزارش تهیه شده و از آنان بازدید هم شد، مشکلی که وجود دارد آنان تذکره تابعیت ندارند، انتظارداریم که در این قسمت توجه جدی صورت گیرد.”

درگزارشی که از سوی رادیو آزادی ماه گذشته پخش شد در آن محرومیت هایی چون بی بهره بودن از حق ملکیت، نداشتن محل سکونت، آموزش و کار و تجارت در برابر زندگی آنان به تصویر کشیده شده بود.

الاهه دخترِ با آرزوهای بلند که اکنون امیدی برای آینده‌اش یافته است می‌گوید برای رفتن به مکتب روز شماری می‌کند.

او گفت: “بسیار مشکل است، من قبلاً برای رادیو آزادی گفته بودم که اگر مکتب نخوانم عروسی هم نمی‌کنم، اکنون خرسند هستم که مکتب بروم و درس بخوانم، می‌خواهم داکتر شوم.”

اما خواستی که از سوی جوگی ها سال هاست بی پاسخ مانده است خاموشی حکومت در پیوند به دادن تذکره تابعیت برای آنان در افغانستان است معضلی که وزارت معارف نیز از آن سخن می‌گوید.

جوگی‌ها به زبان فارسی دری و لهجه ویژه‌یی صحبت می‌کنند، تاجیکستان را زادگاه پدران شان می‌خوانند؛ اما می‌گویند صد سال می‌شود در افغانستان زندگی کرده اند.

قانون تابعیت افغانستان اقامت قانونی بیش از پنج سال در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان را از شرایط دادن تابعیت برای شهروندان خارجی گفته است.

در حال حاضر جوگی‌ها با فقر، بیچارگی و محرومیت‌های فراوان دیگری در افغانستان به سر می‌برند، فراموش شده گانی که دار و ندار شان تنها همین خانه‌های‎ با خاشاک پوشانیده شده اند.

صابر کولابی نماینده کولاب‌ها “جوگی ها گفت نداشتن تذکره تابعیت کودکان آنان را از رفتن به مکتب محروم کرده و از این رو برای آنان حق کار در نهادهای دولتی و یا خصوصی هم داده نمی‌شود.

او افزود: “از رادیو آزادی جهان سپاس که مسئولان را خبر کردند، وزیر معارف اینجا آمد از آمدن شان استقبال می‌کنیم، وعده دادند که اینجا برای تان مکتب می‌سازیم که تا صنف چهارم بخوانند و بعد به مکتب‌های دیگر بروند، یگانه وزیر جناب وزیر صاحب معارف بود که وضعیت ما را پرسیدند، اگر پشت تذکره می‌رویم سرگردان ما می‌کنند، از وکیل گذر تا دیگران اما تا حال در این زمینه مشکل است، امید داریم که زندگی اطفال ما تغییر کند در خدمت همین وطن باشیم.”

سال گذشته رئیس جمهوری افغانستان فرمان داد که به کولاب‌‌ها سند تابعیت داده شود اما اکنون صابر کولاب می‌گوید به برخی از نهادهای دولتی سرزده پاسخی در این زمینه نیافته است.