وزارت مالیه افغانستان گفته در مورد واگذاری زمین‌های دولتی به سفارت بریتانیا تحقیق می‌کند

وزارت مالیه افغانستان گفته در مورد ادعای فروش و اجاره دهی زمین‌های متعلق به رادیو و تلویزیون این کشور تحقیق می‌کند.

نگاه نو_ همایون قیومی سرپرست این وزارت از سوی کمیسیون شکایات مجلس سنا فراخوانده شده بود تا در این باره پاسخ دهد. او گفت در مورد ملکیت‌ رادیو تلویزیون، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین حکم صادر کرده بود.

زلمی زابلی رئیس کمیسیون شکایات مجلس سنا مدعی است که هر جریب زمین این نهاد در برابر یک پوند استرلینگ به سفارت بریتانیا در کابل فروخته شده است.

مسئولان رادیو تلویزیون اما به بی‌بی‌سی گفته‌اند جدا از ۱۰ جریب زمین این نهاد که قبلا به سفارت کانادا فروخته شده -حدود ۲۵ هزار مترمربع زمین دیگر برای ۵۰ سال به بانک آسیایی، سفارت بریتانیا و اتحادیه اروپا در بدل هر سال یک پوند استرلینگ به اجاره داده شده است.