وزارت زراعت به هدف رشد اقتصادی برای دهقانان قرضه می‌دهد

وزارت زراعت و مالداری افغانستان به هدف رشد اقتصادی برای دهقانان کشور یک میلیارد افغانی قرضه می‌دهد.

نگاه نو_ اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تا حال حدود۳۵۰ملیون افغانی برای دهقانان قرضه داده شده است. او افزود که امسال قرضه‌ای که از طرف وزارت داده می‌شود، دو برابر افزایش یافته و هدف آن این است که دهقانان حمایت شوند تا حاصلات زراعتی‌شان افزایش یابد.

آقای رستمی افزود که با این کار اقتصاد دهقان رشد خواهد کرد.

بورد عالی متشبثین افغانستان می‌گوید در ۲۴ ساعت گذشته از طریق دهلیزهای هوایی این کشور ۵ پرواز صورت گرفته است.

رحم‌الدین آغا، رئیس این بورد به رادیو آزادی گفت که با این پروازها ۲۴ تن محصولات افغانستان به خارج از کشور صادر شده‌اند. او در ادامه گفت “در این محصولات زردآلو، انجیر، قالین و برخی مواد دیگر شامل‌ است که به بحرین، ترکیه و برخی کشورهای دیگر صادر شده است.”

به گفته وی، از گشایش دهلیزهای هوایی تا حال محصولات افغانی از طریق ده‌ها پرواز به بیرون از کشور صادر شده است.