وزارت خارجه امریکا مشاور امنیت ملی را احضار کرد

سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که حکومت امریکا از این گفته‌های آقای محب ناخشنود شده است.

نگاه نو_ وزارت خارجه ایالات متحده امریکا حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس جمهور اشرف غنی، را احضار کرد و به او گفته است که حمله زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، از وزیر خارجه امریکا نماینده‌گی می‌کند و حمله بر او حمله بر وزیر خارجه امریکا است.

آقای محب در گفتگو با خبرنگاران زلمی خلیلزاد را متهم به کنار زدن رییس جمهور غنی و تشکیل حکومت مؤقت کرده بود.

آقای محب که در امریکا با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت که زلمی خلیلزاد به خاطر هدف شخصی‌اش می‌خواهد حکومت مؤقت بیاورد و خودش در رأس آن قرار بگیرد.

وزارت خارجه امریکا اظهارات حمدالله محب را تردید کرده، او را به مقر وزارت خارجه احضار و به او گوشزد کرد که خلیلزاد از وزیرخارجه امریکا نماینده گی می کند و حمله بر خلیلزاد حمله بر وزیر خارجه امریکا است.

این وزارت هشدار می‌دهد که چنین اظهارات روند صلح و روابط کابل و واشنگتن را با چالش روبه رو می‌سازد.