معصومه علی‌زاده برای دادخواهی به زنان افغان، در سویس رقابت می‌کند

معصومه علی‌زاده، دوچرخه‌سوار ۲۶ ساله افغان، برای دادخواهی به زنان افغانستان زیر سلطه طالبان با ورزشکاران دیگر کشورها رقابت می‌کند.

فرانس‌ ۲۴ گزارش داده که علی‌زاده روز یک‌شنبه، ۱ عقرب/آبان، با ۴۸ دوچرخه‌سوار زن از کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، سنگاپور و سویس رقابت خواهد کرد.

قرار است در این رقابت که در شهر ایگل سویس، مقر فدراسیون دوچرخه‌سواری برگزار شده، علی‌زاده و دیگر دوچرخه‌سواران فاصله ۵۷ کیلومتری را رکاب بزنند.

علی‌زاده که ۱۰ سال می‌شود در فرانسه به‌سر می‌برد، گفته است که اکنون ورزش برای زنان افغان مرده است و آنان حتا نمی‌توانند به مکتب بروند و این رکاب‌ها را او برای دادخواهی به زنان افغان می‌زند.

به باور او، جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌ زنان بیش از یک‌ سال می‌شود که برای زنان افغانستان هیچ کاری نکرده‌اند.

این ورزش‌کار افغان گفته است: «زنان در افغانستان هر روز یک حق‌شان را از دست می‌دهند».

طالبان در بیش از یک سال تسلط‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های زیادی بر زنده‌گی زنان وضع‌ کرده‌اند.