سفر تیم ملی فوتسال افغانستان به بیشکک

فدراسیون فوتبال می‌گوید، تیم فوتسال افغانستان امروز به بیشکک می‌رود تا در بازی های راه یابی به مسابقات جام جهانی فوتسال در کویت اشتراک کند.

بازی‌های جام جهانی دو ماه بعد برگزار می‌شود.