یک کلپ سکی در غزنی گشوده شد

غزنی بعد از کابل، بامیان و پنجشیر چهارمین ولایت است که کلپ سکی در آن فعال می‌شود.

غزنی بعد از کابل، بامیان و پنجشیر چهارمین ولایت/استان است که کلپ سکی در آن فعال می‌شود.

محمد علی مسئول کلپ سکی غزنی می‌گوید این کلپ اکنون ۱۲ عضو دارد و تلاش می‌کند تا بخش ولایتی فدراسیون سکی را نیز در غزنی افتتاح کند.

اعضای کلپ سکی غزنی روز جمعۀ گذشته در عقب تعمیر پوهنتون دولتی در شهر غزنی در کوه‌های قلعۀ جوز تمرینات انجام دادند که یک تعدادی زیاد از شهریان غزنی به تماشای آن رفته بودند.