دونده نابینای کشور برنده رقابت‌های دوش نیمه ماراتون در لندن شد

ولی محمد نوری، ورزشکار نابینای کشور قهرمان رقابت‌های دوش نیمه ماراتون در لندن شد.

نوری روز گذشته در دور نهایی رقابت‌های دوش نیمه ماراتون در کنار پنج‌صد دونده بینا، ده کیلومتر را را دوید و توانست مقام نخست این رقابت‌ها را کسب کند.

ولی محمد نوری، ورزشکار افغان که ده سال پیش در هلمند بینایی چشمانش را در اثر انفجارماین از دست داد، اکنون به یکی از قهرمانان رشته دوش در داخل و بیرون از کشور مبدل شده است.

او در چندین رقابت دوش برای افغانستان افتخار کسب کرده است.