نورالله عثمانی قهرمان پرتاب وزنه افغانستان درگذشت

قهرمان پرتاب وزنه افغانستان صبح امروز چهارشنبه (۲۶ قوس/آذر) درگذشت.

امیر محمد غوری آمر ورزش ولایت/استان غور با تأیید این خبر می گوید، نورالله عثمانی بر اثر مریضی‌ای که داشت درگذشته.

غوری گفت، عثمانی از حدود ۲۰ روز به اینطرف از بیماری‌ای رنج می‌برد و برای تداوی به هرات منتقل شده بود که در همانجا درگذشت.

غوری گفت، عثمانی نُه سال قهرمان بود و در مسابقه‌ای حریف ایرانی خود را شکست داده بود.