عمران خان تیم ملی کرکت افغانستان را به پاکستان دعوت کرد

رئیس اجرائیه کرکت بورد پاکستان می‌گوید، صدراعظم عمران خان از تیم کرکت افغانستان دعوت کرده تا به آن کشور سفر کند.

وسیم خان روز دوشنبه (۲۳ نوامبر/۴آذر) گفت، به زودی با کرکت بورد افغانستان تماس می‌گیرد تا در مورد سهولت مسافرت اعضای تیم این کشور با جانب افغانستان گفت‌وگو کند.

او افزوده که کرکترهای دو کشور یک رقابت را هم تنظیم خواهند کرد.

عمران خان صدراعظم پاکستان هفتۀ گذشته به دعوت رئیس جمهور اشرف غنی به کابل رفته بود.