آغار کمک نقدی به ورزشکاران از سوی کمیته ملی المپیک

روند توزیع کمک‌های کمیته بین‌المللی المپیک روز چهارشنبه در کابل آغاز شد. کمیته بین‌المللی المپیک چندی پیش ۵۶۰ هزار دالر/دلار را که برای ورزشکاران المپیک و پاراالمپیک افغانستان وعده کرده بود که حالا روند توزیع این کمک‌ها با حضور مسوولان ورزش آغاز شد.


به گفته مسوولان، قرار است برای هر یک از دو هزار ورزشکار، مبلغ ۲۶۵ دالر توزیع شود و این روند برای سه روز در کابل ادامه خواهد داشت.

ورزشکارانی که این کمک‌ها را دریافت کرده اند، خواهان توجه بیشتر نهاد های ورزشی بین‌المللی به ورزشکاران افغان استند.

در همین حال، نظر محمد مطمئن، سرپرست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک می‌گوید که این کمک به تمام ورزشکاران مستحق توزیع خواهد شد و حق هیچ ورزشکاری تلف نخواهد شد.

نظر محمد مطمئن گفت: «این بسته کمکی برای دو هزار نفر اختصاص داده شده است که در روز های آینده برای همگی توزیع خواهد شد.
من به تمام ورزشکاران اطمینان می‌دهم که حق شان برای شان داده خواهد شد.»

محمد همایون، مسوول ساحوی موسسه ویستا گفت: «برای ما ۱۱۸۹ نفر معرفی شده بود که امروز برای چهار صد تن کمک‌ها را به مقدار ۲۶۵ دالر توزیع می‌کنیم.»

راحله حیدری، عضو فدراسیون پارالمپیک گفت: «این کمک‌ها در چنین وضعیت برای ورزشکاران بسیار خوب است. ورزشکاران با این کمک‌ها روحیه می‌گیرند، ما خواهان ادامه چنین کمک‌ها استیم.»

سلیمان جلیلی، عضو فدراسیون رگبی گفت: «این کمک بسیار خوب است برای ورزشکارانی که در تیم‌های ملی تمرین می‌کنند یا آماده‌گی می‌گیرند برای مسابقات، اگر این کمک‌ها ادامه پیدا کند بهتر می‌شود.»