ورزشکاران اسنوبرد برای نخستین بار در کوه‌های کابل تمرین کردند

ورزشکاران اسنوبرد کشور، روز جمعه (۳حوت) تمرینات شان را در کوه‌های کُرخ کابل برگزار کردند.

نگاه نو_ در پی‌ برف‌باری‌‍‌های اخیر در کشور، کوه‌های کابل پوشیده از برف شده‌اند و برای نخستین‌بار زمینۀ برای ورزش اسنوبرد فراهم شده‌است.
ورزشکاران اسنوبرد کشور، روز جمعه (۳حوت) تمرینات شان را در کوه‌های کُرخ کابل برگزار کردند.
بدلیل نبود مکان تمرین برای رشتۀ اسنوبرد در افغانستان، ورزشکاران این رشته در مدت دوسال نتوانسته‌اند در افغانستان تمرین کنند.
فدراسیون اسنوبرد، دوسال پیش ایجاد شد. در این مدت، ورزشکاران این رشته تنها یک بار در یک اردوگاه تمریناتی در پاکستان شرکت کردند.

ورزشکاران اسنوبرد کشور، از حکومت می‌خواهند که زمینۀ این ورزش را در افغانستان فراهم کند تا آنان بتوانند با آماده‌گی کامل در رقابت‌های بیرونی شرکت کنند.
احمد رمل حیات، رییس فدراسیون اسنوبرد کشور در این باره گفت: «اسنوبرد، بخش‌های مختلف دارد؛ از جمله فری‌راید و فری استایل. ما امیدواریم که شرایط در افغانستان فراهم شود تا بتوانیم این رشتۀ ورزشی را بیشتر رشد بدهیم.»
از سوی دیگر، این ورزشکاران، می‌گویند که آنان امکانات و وسایل مجهز برای تمرین ندارند و با وسایل ابتدایی این رشته را به پیش می‌برند.
عطیع الله محمدی، یکی از این ورزشکاران گفت: «این جای خوشحالی است؛ مهم این است که ما بتانیم ورزش خود را اینجا تمرین کنیم و سپس به کشورهای خارجی برای مسابقه برویم.»
احمد سروش، ورزشکار دیگر نیز افزود: «بچه‎ها بسیار به‌زودی یاد گرفتند؛ اگر تمرینات ما بیشتر باشد، حتا می‌توانیم در مسابقات ملی و بین‌المللی اشتراک کنیم.»