واکنش غنی به اظهارات ستانکزی در مورد ارتش

رییس جمهور گفته است که صلحی که نقش نیروهای امنیتی و دفاعی در آن تضمین نباشد، پذیرفتنی نیست.

نگاه نو_ اشرف غنی، رییس جمهور روز شنبه (۱۳ دلو) در واکنش به گفته‌های اخیر شیر محمد عباس ستانکزی، رییس پیشین دفتر طالبان در قطر می‌گوید کسانی که دیگران را به زور به گفتگوها می‌کشانند از هم پاشی شیران کشور نباید صحبت کنند.

آقای غنی گفته است که :« آنانی که دیگران را به زور به مذاکرات می‌کشانند، در خصوص از هم‌پاشی شیران ما صحبت نمی‌کنند، اگر این‌قدر شهامت دارند، به جای انتحار و انفجار در میدان جنگ، زور آزمایی کنند.»

رییس جمهور غنی در دیدارش با شماری از سربازان و افسران نیروهای کماندو در کاخ ریاست جمهوری می‌گوید که نیروهای دولتی به سوی خود کفایی در حرکت استندو تا هنگامی که یک قطره خود در بدن داشته باشند، صلح گذرا را نمی پذیرند.

وی گفته است که :« نیروهای امنیتی ما به‌سوی خودکفایی در حرکت هستند و تا زمانی که یک قطره خون در بدن داشته باشند، صلح گذرا را نمی‌پذرند.»

رییس جمهور تاکید کرده است که صلحی که نقش نیروهای امنیتی و دفاعی در آن تضمین نباشد، پذیرفتنی نیست.

وی گفته است که :« صلحی که نقش نیروهای امنیتی و دفاعی ما در آن تضمین نباشد، برای ما پذیرفتنی نیست.»

رییس جمهور غنی می‌گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی، نیروهای یک روزه، یک ساله و یک دهه نیستند بل نیروهای هستند که برای صدها نسل مبارزه می‌کنند.

این درحالی است که شیرمحمد عباس ستانکزی در تازه ترین گفتگوهایش گفته بود که با شریک شدن طالبان در روند گفتگوهای صلح نیروهای ارتش نیز مدغم خواهد شد.

وی گفته بود که :« با بیرون شدن نیروهای امریکایی دیگر این عساکر وجود نخواهد داشت، بخاطریکه از نظر من این ارتش را امریکا ساخته است و زمانی که امریکایی بیرون می شوند، اینها هم ختم می شوند بخاطریکه دلیل بودنش دیگر ختم می شود.»