واکنش سفارت افغانستان در واشنگتن به شرکت انترنتی آمازون

سفارت افغانستان در واشنگتن شرکت انترنتی آمازون را به اهانت به بیرق اینکشور متهم کرده است.

نگاه نو_ در صفحه انترنتی آمازون که یک شرکت خریداری است فرش های تشناب را با بیرق افغانستان طراحی کرده و برای فروش گذاشته اند.

در خبرنامه سفارت افغانستان در واشنگتن آمده که این نماینده‌گی سیاسی با شرکت آمازون در تماس شده و ضمن نکوهش این اقدام گفته است که باید چنین محصول را از صفحه‌اش دور کند.

با آن که سفارت افغانستان می گوید، این محصول از صفحه آمازون دور شده، اما شماری از کاربران شبکه های اجتماعی تا هنوز لینک آن‌را که فعال است، در صفحات شان به اشتراک گذاشته اند.

آمازون نگفته که چه قصدی از این کار داشته است.