واکنش ارگ به طرح حکومت سرپرست

ارگ در پاسخ به پیشنهاد شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر ادارۀ حکومت توسط سرپرست، گفته است که این طرح خلاف قانون اساسی است.

نگاه نو_ هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری درصفحۀ تویترش نگاشته است: هر نوع ترتیبات دیگر به اصطلاح حکومت سرپرست خلاف قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی افغانستان است و میکانیزم‌های مطرح شده توسط شماری از کاندیدان محترم هیچ گونه اساس قانونی ندارد.

سخنگوی ارگ تاکید کرده است که جریان‌های سیاسی حق تظاهرات را دارند؛ اما باید قانونی باشد.

اخیراً شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که دوازه نامزد انتخاباتی، عضویت آن را دارند با تدوین یک طرح، خواستار اداره حکومت از سوی یک سرپرست شده است.

بربنیاد این طرح در صورتی که محمد اشرف غنی، از نامزدی برای انتخابات آینده، انصراف دهد، می‌تواند بدون طی میکانیزم قانونی دیگر، از اول جوزای سال روان تا اعلام شدن نتایج نهایی انتخابات آینده ریاست جمهوری، حکومت را سرپرستی کند.

اما اگر این گزینه، محقق نشود، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد کرده اند که یک فرد از میان نامزدان ریاست جمهوری، شخصیت‌های واجد شرایط از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی که در وزارت عدلیه ثبت اند، برای سرپرستی حکومت، معرفی گردند.

این شورا هشدار داده است که اگر رهبران حکومت، پس از اول ماه جوزا بخواهند به کار ادامه دهند، پیامد‌های ناشی از این اقدام غیرقانونی به دوش مسؤولان حکومت خواهد بود.