واکسین پولیو در هرات

کمپاین بهاری واکسین پولیو فردا در هرات آغاز میشود

نگاه نو_ آصف کبیر، معاون ریاست صحت عامه هرات میگوید که در این کمپاین پنج روزه که سر روز شنبه آغاز میشود صد ها هزار طفل زیر سن پنج سال واکسین خواهند شد.

طالبان مسلح در دور گذشته کمپاین پولیو اجازه واکسین خانه به خانه در ولسوالی زیرکوه هرات را نداده بودند، اما حالا مسئولان صحی میگویند که این مشکل با میانجیگری بزرگان قومی حل شده است.

بیش از ۵ هزار کارمند و رضا کار در این کمپاین سهم می گیرند