هنوز هم ۳۷ درصد کودکان در افغانستان با سوء تغذی مواجه اند

شماری از کودکان افغان که به سوء تغذی مواجه اند در یکی از شفاخانه های کابل زیر درمان قرار دارند.

نگاه نو_ وزیر صحت عامه افغانستان می‌گوید، با وصف تلاش‌ها، هنوز هم ۳۷ درصد کودکان این کشور با سوء تغذی مواجه اند.

فیروزالدین فیروز امروز یکشنبه در نشست “اجندای ملی تغذیه و امنیت غذایی” در کابل گفت: “در افغانستان ما شصت درصد این مشکلات را داشتیم که این یک تراژیدی خاموش است، الحمدالله نسبت تلاش‌ها خیلی پایین آمده‌است، یعنی سوء تغذی مزمن از شصت درصد به ۳۶ درصد کاهش یافته، قابل درک است، اما هنوز هم زیاد است.”

در این نشست سید آقا حسین سنچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت، این وزارت در امر مبارزه با سوء تغذی، در بخش آگاهی عامه همکاری می‌کند.