هند ۴ چرخ‌بال جنگی در اختیار افغانستان قرار می‌دهد

این درحالی‌است که پیش از این نیز هند چهار چرخ‌بال جنگی به نیروهای هوایی افغانستان کمک کرده‌است.

نگاه نو_ روزنامۀ هندوستان تایمز گزارش داد‌ه‌است که هند، چهار چرخ‌بال جنگی را در اختیار نیروی هوایی اردوی ملی افغانستان قرار می‌دهد.

دراین گزارش آمده‌‎است که هند قراردادی را با کشور بلاروس امضا کرده که بر اساس آن، چهار چرخ‌بال «می ـ ۲۴» در اختیار نیروی هوایی ارتش افغانستان، قرار می‌گیرد.

این روزنامه به نقل شیدامحمد ابدالی، سفیر پیشین افغانستان در هند نوشته‌است که دهلی‌نو پیمانی را با بلاروس امضا کرده که بر بنیاد آن، چهار چرخ‌بال جنگی «می۲۴» در اختیار نیروهای هوایی افغانستان، قرار داده خواهند شد.

به گفتۀ آقای ابدالی این چرخ‌بال‌ها در ماه‌های آینده به افغانستان تحویل داده خواهد شد و تمام هزینه این چرخ‌بال‌‍‌ها از سوی هند پرداخت می‌شود.

آقای ابدالی گفته‌است این پیمان نزدیک به یک‌ماه پیش میان نمایند‌گان هند، افغانستان و بلاروس امضاء شده بود.

آقای ابدالی افزود که روند انتقال چرخ‌بال‌های یادشده به افغانستان، در حدود چهار ماه آینده آغاز خواهد شد.