هشدار دولت به واسطه‌‎‌هایی که سبب واگذاری پایگاه‌های نظامی به طالبان می‌شوند

وزارت داخله/کشور افغانستان در واکنش به واگذاری پی در پی پاسگاه‌ها و پایگاه‌های امنیتی به طالبان تاکید کرد که حکم بازداشت واسطه‌های این قبیل واگذاری‌ها صادر شده است.

«طارق آرین» سخنگوی وزارت کشور افغانستان با اشاره به واگذاری پاسگاه‌ها و پایگاه‌های امنیتی به طالبان در پی واسطه‌ها و میانجیگران متنفذان محلی گفت که این کار همکاری مستقیم با دشمن محسوب می‌شود.

وی افزود که تاکنون چندین نفر در رابطه با این موضوع بازداشت شده‌اند و دستور بازداشت واسطه‌ها و یانجیگران از قبل صادر شده است.

در طی دو ماه گذشته حدود 20 شهرستان و قرارگاه نیروهای امنیتی به تصرف طالبان درآمده است که در بسیاری موارد شهرستان‌ها و قرارگاه‌ها با میانجیگری متنفذان محلی به طالبان واگذار شده است.

براساس گزارش‌ها، تسلیم شدن نیروهای امنیتی معمولاً کار کمیته «دعوت و ارشاد» طالبان است که پس از قطع راه‌ها و خطوط تدارکاتی با فرماندهان نظامی افغان یا خانواده‌های آن‌ها تماس می‌گیرند و پیشنهاد می‌دهند که زندگی آن‌ها را به ازای تسلیم کردن پایگاه، سلاح و مهمات می‌بخشند.