هشدار از حملات احتمالی در جریان جشن نوروز

سفارت امریکا در کابل؛ ممکن است شورشیان در جریان مراسم جشن نوروز بر شماری از اهداف به شمول خارجی‌ها حمله کنند.

نگاه نو_ این سفارت با پخش یک خبرنامه در صفحۀ انترنت اش گفته‌است که گزارش‌های زیادی را درین مورد از اواسط ماه جاری میلادی به این‌سو دریافت کرده‌است.

بر اساس خبرنامه، شورشیان تصمیم دارند تا در کابل، پایتخت افغانستان بالای دفترهای متعلق به دولت این کشور، امریکا و دیگر تأسیسات و اهداف خارجی در کابل حمله کنند.

سفارت امریکا در اعلامیه‌ای گفته‌است، شورشیان هم‌چنان تهدید کرده‌اند که بر محلات تجمع خارجی‌ها از جمله هوتل‌ها و مکاتب نیز حمله خواهند کرد.

در خبرنامه از همه بشمول شهروندان امریکا خواسته شده‌است که از احتیاط کار بگیرند.

قرار است به روز پنج‌شنبه نوروز در سراسر افغانستان جشن گرفته شود.