هزار لیتر مشروبات الکولی از سوی پولیس کابل کشف و ضبط شد

نگاه نو_ فرامرز فردوس سخنگوی قوماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت، پولیس مبارزه علیه مواد مخدر این قوماندانی به تاریخ پنج سنبله با اجرای عملیات در ناحیه پنجم شهر کابل، ۵۵۰ لیتر مشروبات الکُلی و ۴۸۰ لیتر کشمش تخمر شده را از یک کارخانه تولید مشروبات الکُلی کشف و ضبط کرد.

در عملیات پولیس این کارخانه تخریب گردیده و سه تن به اتهام تولید این مشروبات بازداشت شده اند.