هرگونه تصمیم‌ در مورد حضور در افغانستان مشترک خواهد بود

سفیر ملکی ناتو، ناتو تا زمانی در افغانستان باقی می‌ماند ‌که شرایط درست برای تغییر وضعیت فراهم شود.

نگاه نو_ نیکلاس کی سفیر ارشد ملکی ناتو در افغانستان در هفتادمین سالگرد تأسیس این سازمان می‌گوید که هرگونه تصمیم‌ در مورد حضور آیندۀ این سازمان در افغانستان مشترک خواهد بود.

او می‌گوید، پس از چندین دور گفت‌وگوهای صلح در قطر، حالا فرصت خوبی برای صلح واقعی به ‌وجود آمده است و بهتر است اختلاف‌ها از طریق گفت‌وگو حل شود.

به گفتۀ کی، اکنون زمان آن فرارسیده است که یک گفتمان بین‌الافغانی شکل گیرد تا نمایندگان تمام مردم افغانستان بتوانند دیدگاه‌ها و شرایط خود را برای صلح و آیندۀ کشورشان باهم‌دیگر شریک کنند.

سفیر ملکی ناتو می‌افزاید، این گفتمان باید با محوریت حکومت افغانستان ایجاد شود و تمام جناج‌ها، نمایندگان زنان و اقوام باید در آن حضور داشته باشند. نیکلاس کی سفیر ارشد ملکی ناتو در افغانستان در هفتادمین سالگرد تأسیس این سازمان می‌گوید که هرگونه تصمیم‌ در مورد حضور آیندۀ این سازمان در افغانستان مشترک خواهد بود.

سفیر ملکی ناتو می‌افزاید، ناتو تا زمانی در افغانستان باقی می‌ماند ‌که شرایط درست برای تغییر وضعیت فراهم شود.

او می‌گوید، پس از چندین دور گفت‌وگوهای صلح در قطر، حالا فرصت خوبی برای صلح واقعی به ‌وجود آمده است و بهتر است اختلاف‌ها از طریق گفت‌وگو حل شود.

به گفتۀ کی، اکنون زمان آن فرارسیده است که یک گفتمان بین‌الافغانی شکل گیرد تا نمایندگان تمام مردم افغانستان بتوانند دیدگاه‌ها و شرایط خود را برای صلح و آیندۀ کشورشان باهم‌دیگر شریک کنند.

سفیر ملکی ناتو می‌افزاید، این گفتمان باید با محوریت حکومت افغانستان ایجاد شود و تمام جناج‌ها، نمایندگان زنان و اقوام باید در آن حضور داشته باشند.